Grad Dubrovnik ovih je dana, putem svog Upravnog odjela za promet, započeo radove komunalnog uređenja na više lokacija na području Mokošice, od ograda, rukohvata i nogostupa do sanacije kolnika.

U Novom naselju Mokošica izvedeni su radovi popravka nogostupa u Ulici Bartola Kašića, popravljena je i obojana zaštitna pješačka ograda te postavljen rukohvat na spoju ulica Bartola Kašića i Ulice od izvora. U Vinogradarskoj ulici izvedeni su radovi popravka ograde i napravljen zidić koji sprječava odronjavanje zemlje na nogostup.

U staroj Mokošici započeli su radovi sanacije asfaltnog i betonskog kolnika na više lokacija. Ranije ovog mjeseca sanirana su i oštećenja na kolnicima kroz Rijeku dubrovačku i to na bivšoj županijskoj cesti Sustjepan-Mokošica u naselju Mokošica, na cesti Put uz more te u naselju Knežica.