Grad Dubrovnik i TLO Studio potpisali su ugovor o izradi glavnog projekta i svih troškovnika rekonstrukcije za preostale neobnovljene prostore u objektu bivšeg hotela Stadion, u sklopu Gradskog bazena u Gružu. Rok za izvršenje posla, vrijednog 191.700 kuna, je 60 kalendarskih dana.

 

Projektni program rezultat je složenosti građevine, njezinog višenamjenskog korištenja i mnoštva dosadašnjih intervencija. Zaključeno je da se u svrhu angažiranja preostalih, neobnovljenih prostora, a to su prvenstveno prostori bivšeg hotela Stadion, izradi jedinstven glavni projekt s troškovnicima planirane adaptacije i to na način da se prostori koje će koristiti Grad, odnosno Javna ustanova sportski objekti, klubovi i udruge, dovedu do potpune gotovosti, a prostori hostela koji će se ponuditi u koncesiju, rekonstruiraju do nivoa visokog rohbau.

Projektom se definira način organizacije građevine u smislu kontrole ulaza i odvajanja mjernih mjesta budućih korisnika, način osiguranja svih puteva evakuacije i sustava zaštite od požara te signalizacija za cijelu građevinu. Definiraju se i uvjeti za funkciju tehnike građevine, uređenje unutarnjeg prostora, uređenje svih pročelja te vanjskih, pješačkih i servisnih prostora oko građevine.

Koncepcija predmetne adaptacije temelji se na maksimalnom zadržavanju postojećeg konstruktivnog sustava i uklanjanju neadekvatnih pregradnji. Predviđena je i rekonstrukcija podzidova na uređenju terena. Oblikovnim zahvatima na pročeljima zadržat će se i naglasiti izvorni karakter i kvaliteta građevine uz intervencije u smislu poboljšanja fizike zgrade i zaštite od sunca.

Namjena prostora definirana je rješenjem o legalizaciji, a adaptirat će se prema cjelinama: Javna ustanova sportski objekti Dubrovnik, prostori VK Jug, prostori JU Sportski objekti Dubrovnik, PK Jug i udruga, polivalentni prostori i hostel s ugostiteljskim sadržajem.

Sjeverni dio parcele, koji se sada koristi kao parkiralište, planira se prenamijeniti u pješački prostor – trg, te urbano opremiti i hortikulturno urediti. Također se planira uređenje jugozapadnog ulaza u prizemlju, te parternih površina uz istočne i zapadne ulaze u prizemlje građevinu.