Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković sa suradnicima primio je danas ravnatelja Državne uprave za zaštitu i spašavanje Dragana Lozančića i pročelnicu Područnog ureda Dubrovnik Anu Miličić.

Ravnatelj DUZS-a Lozančić, koji je na čelo vodeće državne organizacija zaštite i spašavanja ljudi, dobara i okoliša stupio u veljači ove godine, kazao je kako će se novom Strategijom nacionalne sigurnosti po pitanju sustava civilne zaštite naglasak staviti upravo na osnaživanje uloga gradova i županija kojima će DUZS pružiti svu potporu kako bi unaprijedili i modernizirali svoje sustave.Lozančić je istaknuo važnost podizanja svijesti o sustavu civilne zaštite koja je prema načelu supsidijarnosti, poglavito u segmentima protupožarne i civilne zaštite, odgovornost upravo lokalne samouprave.

Gradonačelnik Mato Franković je ravnatelja Lozančića izvijestio o stanju opremljenosti i stupnju spremnosti žurnih službi na području grada te je pritom istaknuo sve snažniju ulogu Grada Dubrovnika u pružanju sustavne i trajne financijske pomoći institucijama poput Crvenog križa, Hrvatske gorske službe spašavanja i Hitne medicinske pomoći za njihove programe, ali i kroz investicijsko ulaganje u opremu, između čega i za nabavku terenskih i sanitetskih vozila odnosno plovila.

Naglasio je kako su Odlukom o ustroju gradske uprave poslovi zaštite od požara i elementarnih nepogoda, civilne zaštite i poslovi opskrbljivanja skloništa te poslovi izrade procjena ugroženosti i zaštite stanovništva iz komunalnog odjela prebačeni u Upravni odjel za poslove gradonačelnika, upravo iz razloga kako bi se ukupnim sustavom civilne zaštite učinkovitije upravljalo.

Gradonačelnik se osvrnuo i na Javnu vatrogasnu postrojbu Dubrovački vatrogasci kazavši kako je u pripremi novi kolektivni ugovor koji će vatrogascima jamčiti  veća prava od onih koja su imali do sada.

Ocijenjeno je kako su na razini cijelog sustava značajnija poboljšanja nužna na polju međusobne koordinacije između žurnih službi u smislu implementacije suvremenih komunikacijskih rješenja, a u kojem smjeru je Grad Dubrovnik već poduzeto određene korake.