Na inicijativu Grada Dubrovnika ponovno se pokreće ljetni kulturno – zabavni program “Ulicama našeg Grada” koji će u razdoblju od 21. srpnja do 31. kolovoza 2017. godine brojne dubrovačke goste, izletnike, ali i domaći puk uveseljavati s bogatom dubrovačkom kulturnom, zabavnom i tradicijskom baštinom.

Koncerti pet dubrovačkih klapa odvijat će se na dvije lokacije unutar povijesne jezgre odnosno u voltu prema Peskariji, na placetu ispred Dominikanskog samostana te u Lapadu na Šetalištu Kralja Zvonimira pokraj fontane.

U povijesnoj jezgri, koncerti će se održavati od 21:30 do 22:30 dok će se koncerti u Uvali Lapad održavati od 21 sat do 22:30.

Raspored koncerata, od 21. srpnja do 31. kolovoza odvijat će se prema sljedećem rasporedu:

Petak – klapa KAŠE – placet ispred Dominikanskog samostana
Subota – klapa MAESTRAL- placet ispred Dominikanskog samostana
Ponedjeljak – klapa RAGUSA – placet ispred Dominikanskog samostana
Srijeda – klapa SUBRENUM – placet ispred Dominikanskog samostana
Četvrtak – klapa RAGUSAVECCHIA- na Šetalištu kralja Zvonimira pokraj fontane

VIŠE