Grad Dubrovnik će u suradnji s Vladom Republike Hrvatske omogućiti da se u Novoj Mokošici već kroz narednih 18 mjeseci izgrade 43 stana iz programa „dubrovačkog POS-a“.
Naime, Grad Dubrovnik dobio je mogućnost da za 38 milijuna kuna postane vlasnik ovih stanova te još 63 parkirnih mjesta.

Grad Dubrovnik je u dogovoru s Vladom RH odlučio kupiti ove stanove te ih iskoristiti za realizaciju POS-ovih stanova. Istovremeno, započela je i izrada idejnog projekta za tri zgrade  u Solitudu, gdje bi, u 120 stanova, također trebale biti smještene mlade dubrovačke obitelji.

Kako je i obećao u izbornoj kampanji, gradonačelnik Mato Franković upravo je stambeno zbrinjavanje mladih dubrovačkih obitelji, uz rješenje vodoopskrbe i kanalizacijskog sustava za sve domove na području Grada, jedan od najvećih projekata nove gradske uprave. Zamišljeno je da mladi parovi žive u stanovima 10 godina i za to plaćaju najamninu od 1500 kuna. Protekom 10 godina, obiteljima će biti ponuđeno da otkupe stanove po cijeni od 1300 eura za metar kvadratni s time da im se plaćena najamnina uračuna u cijenu.

Osim Nove Mokošice koja će sa svoja 43 stana biti najranije završena te Solituda, po završetku gradnje ovih stanova planira se i gradnja iz istog programa i po istom modelu, a na području Pobrežja.
Inače, Grad Dubrovnik će uskoro početi s izradom pravilnika i pokretanjem natječaja za dodjelu ova 43 stana u Novoj Mokošici.