Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković sa suradnicima obišao je jučer  predio “Kadina ploča” pored Kliševa gdje su nedavno završeni radovi na sanaciji kolnika.

Riječ je o predjelu na glavnoj pristupnoj cesti iz smjera Dubrovnika za naselja Gornjih sela Orašca: Kliševo, Mrčevo, Mravinjac i Riđica. Zbog dotrajalosti kolničke konstrukcije prometovanje navedenim dijelom predstavljalo je opasnost za sudionike u prometu. Ukupna duljina zahvata sanacije iznosi 410 metara, a širina 6,5 metara.

„Ova cesta će se svakako u budućnosti razvijati i bit će „premosnica“ u slučaju bilo kakvog problema koji se eventualno dogodi na državnoj cesti ili magistrali“, rekao je gradonačelnik Franković koji je istaknuo nužnost spajanja Mosta dr. Franja Tuđmana s cestom Pobrežje-Osojnik te potom Osojnik spojiti na Ljubač čime bi se u potpunosti riješila kvalitetna prometna infrastruktura ovog područja Grada Dubrovnika.

Gradonačelnik je ovom prilikom obišao i završene radove na uređenja parkirališta i puta prema odlagalištu otpada u naselju Gromača, predio Balarica. Ukupna površina ovog zahvata iznosi 1000 m2.

„U budućnosti će ovo područje biti parking za automobile, ali i autobuse koji dolaze s posjetiteljima u seoska gospodarstva, a ujedno smo iskoristili priliku asfaltirati put prema odlagalištu otpada“, kazao je gradonačelnik. Za iduću godinu najavio je radove na rekonstrukciji tamošnjeg dječjeg igrališta kao i uređenje igrališta u Kliševu i Ljupču.

Prilikom posjeta Gornjim selima gradonačelnik je obišao prostor Lokva koji se smatra najstarijim objektom na Gromači i Dom mladeži.

VIŠE