Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković potpisao je danas 27 ugovora s odabranim kandidatima u sklopu provedbe programa javnih radova „Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava“.
U samom činu priređenom u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika sudjelovali su još predstojnik Područnog ureda Dubrovnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Dasen Jasprica i zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci Stijepko Krilanović.Rad je predviđen na određeno vrijeme, na vremenski period od šest mjeseci, a uz plaću je osigurana božićnica u iznosu od 1.200,00 kuna i troškovi prijevoza. Sufinanciranje troškova zaposlenih radnika od strane HZZ-a iznosi 100%, dok će svi potpisnici ugovora biti raspoređeni JVP Dubrovački vatrogasci.

Prilikom svog obraćanja Gradonačelnik Franković zahvalio je Vladi Republike Hrvatske na omogućavanju provedbe ovakve mjere koja će pridonijeti zaštiti i prevenciji iduće sezone. „Iznimna mi je čast što se Grad Dubrovnik priključio ovoj akciji koja je uistinu doživjela pozitivan odjek. Siguran sam da će Grad Dubrovnik, zajedno sa svim svojim popratnim službama, posebno našom Javnom vatrogasnom postrojbom, u vama, našim budućim djelatnicima, dati sve od sebe da na najbolji mogući način pripremimo sve za novu sezonu“, istaknuo je gradonačelnik.

Programom su obuhvaćeni poslovi prevencije od požara i sanacije posljedica bujičnih poplava te zaštita okoliša:

1.    Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta koji obuhvaćaju krčenje samoniklog grmlja i šiblja, uklanjanje i odvoz granja, radovi na uređenju kanala uz nerazvrstane ceste, čišćenje cestovnih jaraka, čišćenje i osposobljavanje prilaza slivnicima i odvodnim jarcima, produbljenje korita oborinskih kanala

2.    Održavanje poljskih puteva obuhvaća pomoć pri izradi protupožarnih prosjeka i puteva, čišćenje i održavanje rubnih pojaseva uz javne prometnice, održavanje čistim i uređivanje postojećih izvora vode u šumama te ostale preventivno-uzgojne radove planirane godišnjim planovima ili planovima zaštite od požara te saniranje nerazvrstanih cesta, čijih su vlasnici i za njihovo održavanje nadležne upravo jedinice lokalne samouprave i uprave, zbog posljedica bujičnih poplava

3.    Radovi na sanaciji divljih odlagališta otpada obuhvaćaju poslove sakupljanja otpada, odvoz i zbrinjavanje, nasipanje zemljom saniranih površina te sprečavanje njihova širenja

4.    U vremenu kada zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta poput bure/ kiše/ snijega, nije moguće odrađivati poslove prvotno definirane programom javnog rada, moguće je osobe uputiti na druge društveno korisne poslove poput nadzora područja oko škola u svrhu zaštite djece, dostave namirnica starijima i nemoćnima, čišćenje snijega i slično.