Podrška Tomislava Tolušića, ministra poljoprivrede kandidaturi Mata Frankovića za gradonačelnika Grada Dubrovnika.