Podrška Gorana Višnjića, glumca, ali i ambasadora Zaklade za dobrobit životinja kandidaturi Mata Frankovića za gradonačelnika Grada Dubrovnika.