Ivana Maletić, zastupnica u Europskom parlamentu, podržala kandidaturu Mata Frankovića za gradonačelnika Grada Dubrovnika.