Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković sa suradnicima održao je danas sastanak s pomoćnikom ministrice kulture Republike Hrvatske Davorom Trupkovićem i pročelnicom Konzervatorskog odjela u Dubrovniku Žanom Baća, a nastavno na potrebu definiranja proširenja zone zaštite (buffer zona) sukladno preporukama Izvješća Misije UNESCO-a i očitovanja Ministarstva kulture.

Naime, upravo iz razloga proširenja buffer zone krajem prošle godine Gradsko vijeće Grada Dubrovnika donijelo je zaključak o pokretanju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika.

Potrebno je stoga detaljno utvrditi granice buffer zone te iste ugraditi u važeću prostorno-plansku dokumentaciju kako bi se nastavila izrada pojedinih urbanističkih planova uređenja poput UPU-a stambenog naselja za branitelje na Nuncijati, odnosno propitala mogućnost gradnje na drugim lokacijama unutar zone zaštite.

U cilju izmjena prostorno-planske dokumentacije s jasno pripisanim kriterijima i parametrima daljnje gradnje, a na podlozi važeće dokumentacije izradit će se Studija utjecaja na baštinu (Heritage Impact Assessment) za veći dio obuhvata proširene zaštitne zone u kojoj bi se u budućnosti mogle pojaviti potrebe za većim izgradnjom, poput Nuncijate i Bosanke ili manjeg dijela Ploča uz magistralu.

Na današnjem sastanku dogovoreno je formiranje posebnog tijela koje će činiti stručne službe Ministarstva kulture, Grada Dubrovnika, Dubrovačko-neretvanske županije i Konzervatorskog odjela kako bi se koordinirale sve gore navedene aktivnosti.

VIŠE