U ponedjeljak, 20. siječnja 2020. održana je 46. sjednica Gradskog odbora HDZ-a Dubrovnik u 19:00 sati u  prostorijama HDZ-a.