Slijedom najava gradonačelnika Mata Frankovića, a potaknuto pritužbama građana, Komunalno redarstvo Grada Dubrovnika je dana 27. srpnja 2018. provelo nadzor korištenja kopnenog dijela pomorskog dobra na otocima Koločepu, Lopudu i Šipanu (Suđurađ i Šipanska Luka). Prilikom nadzora utvrđen je veći broj nepravilnosti.

 

Naime, pojedini ugostiteljski objekti koristili su pomorsko dobro bez potrebnog koncesijskog odobrenja za obavljanje gospodarske djelatnosti na pomorskom dobru, a pojedini su koristili površine veće od dozvoljene koncesijskim odobrenjem.

Isto tako prilikom nadzora je utvrđeno da se na Koločepu i Šipanskoj Luci obavlja najam kajaka bez potrebnog koncesijskog odobrenja . Protiv prekršitelja, ukupno njih sedmero, bit će pokrenut prekršajni postupak. Predviđene  novčane kazne kreću se od 5.000 kuna za obrtnike do ukupno 12.000 kuna za firme.

I ovom akcijom Komunalnog redarstva Grad Dubrovnik nastoji rješavati komunalni nered na području svog obuhvata, pa je tako nakon kontrola na užem gradskom području, red došao i na područje Elafita. Nadzor i provjera stanja na terenu obavljat će se i dalje tijekom cijele sezone.