Dr.sc. Dragan Primorac, član Američke akademije za sudsku medicinu, Američkog društva za humanu genetiku, Hrvatskog društva za humanu genetiku i Hrvatske udruge Osteogenesis Imperfecta, podržao kandidaturu Mata Frankovića za gradonačelnika Grada Dubrovnika.