Grad Dubrovnik putem svog Upravnog odjela za promet nastavlja s radovima sanacije i uređenja prometnica na području Grada.

U Gradskom kotaru Mokošica u Ulici između dolaca u tijeku su radovi na sanaciji asfaltnog kolnika i uređenja dijela postojeće oborinske odvodnje i to na dijelu od spoja s ulicom Marina Kneževića pa do okretišta za autobuse.

Ukupna površina predmetnih radova je oko 3000 m2, a vrijednost radova iznosi oko 600.000,00 kuna s PDV-om.

U Novoj Mokošici su izvedeni i završeni radovi na uređenju i sanaciji – asfaltiranju ulice Marina Kneževića u Novoj Mokošici i to na dijelu od spoja s ulicom Od izvora pa do kućnog broja 80, odnosno do spoja s cestom koja vodi prema vodospremi.

Ukupna površina zahvata sanacije iznosi približno 6000 m2 i vrijednost radova je oko 1.190.000,00 kuna s PDV-om.