Danas sam kao zastupnik u Hrvatskom saboru i voditelj izaslanstva u Vijeću Europe sudjelovao na kongresu Mladeži Europske pučke stranke (YEPP) u panelu na temu “Job creations”.
#youthepp #jobcreations #dubrovnik #Vrijemeje YEPP