Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković posjetio je danas azil za napuštene životinje na Žarkovici kojim upravlja Društvo za zaštitu životinja Dubrovnik i susreo se s voditeljicom azila, gospođom Sandrom Sambrailo.

Prilikom obilaska azila utvrđeno je da navedena lokacija, uz što nije adekvatna za smještaj životinja, ima ograničen vijek s obzirom da je oprema u samom skloništu godinama korištenja propala.

Gradonačelnik Mato Franković izvijestio je gospođu Sambrailo kako je krajnji rok za izgradnju novog gradskog azila godina dana. U nadolazećim danima stručne službe Grada Dubrovnika obići će potencijalnu lokaciju budućeg azila kako bi utvrdili je li odabrana lokacija uistinu posve prihvatljiva za smještaj azila i hoće li umanjiti kvalitetu života ljudima koji su nastanjeni u neposrednoj blizini.

Na sastanku su dogovoreni i konkretni koraci koje će Grad Dubrovnik kao interventne mjere poduzeti odmah kako bi volonterima koji skrbe o napuštenim psima osigurao što primjerenije uvjete za rad do izgradnje novog azila. Najprije, Grad Dubrovnik, odnosno gradska tvrtka Sanitat, promijenit će vrstu hrane za pse jer je proizvod koji je nabavljen za potrebe azila štetan za životinje, a predočeni su i veterinarski nalazi koji govore u prilog toj tvrdnji.
Na sastanku je dogovoreno i da će Grad Dubrovnik putem tvrtke Sanitat omogućiti smještaj za djelatnike u azilu te im osigurati adekvatnu naknadu za rad, a prethodno nabavljeni objekti za smještaj pasa dopremit će se na područje Žarkovice.

Postojeći ugovor sa skloništem Animalis Centrum iz Kaštel Sućurca će se raskinuti.

VIŠE