Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković sa suradnicima obišao je danas potencijalnu lokaciju na kojoj Grad Dubrovnik namjerava izgraditi vlastiti azil za napuštene životinje prema već  prethodno donesenoj odluka Gradskog vijeća.
Nekretnina, čija sveukupna površina doseže gotovo 32.000 metara kvadratnih, prostire se van naseljenog područja. Budući da je smještena na izdvojenoj lokaciji u čijoj neposrednoj blizini nema stambenih objekata niti se u budućnosti planiraju, zaključeno je da ista posve odgovara potrebama skloništa za životinje te da neće umanjiti kvalitetu života lokalnog stanovništva.
Bez obzira na to, realizacija navedenog projekta na ovoj lokaciji ovisit će i o mišljenju mjesnog odbora na čijem se području nekretnina nalazi.

„Azil u vlasništvu i pod upravljanjem Grada Dubrovnika, koji po svim parametrima omogućuje kvalitetnu skrb o napuštenim životinjama, naša je, ne samo zakonska nego i civilizacijska obveza“, poručio je gradonačelnik Franković nakon obilaska lokacije. Ponovio da je cilj Grada Dubrovnika izgradnju azila provesti u roku od godine dana.

VIŠE